• 17 Nov 16

  Höjdpunkt: Olle Olsson Hagalund (1904 – 1972)

  OLLE OLSSON HAGALUND (1904-1972). "Söder Långgatan Hagalund I", Utropspris 250 000 SEK. Göteborgs Auktionsverk Kvaltietsauktion hösten 2016

  OLLE OLSSON HAGALUND (1904-1972). ”Söder Långgatan Hagalund I”, 1960-tal. Olja på duk. Utropspris 250 000 SEK.

   

  Olle Olsson Hagalund (1904-1972)

  I sitt älskade Hagalund levde och verkade Olle Olsson under hela sitt liv. Där fanns hans motivvärld med vardagliga scener omvandlade till färgsprakande sagovärldar. Den folkkära konstnären förvandlade stadsdelen Hagalund i Solna till en festlig lustgård där det blommade och sjöd av liv. Som betraktare bjuds man intimt in i Hagalunds genuina värld. För att behålla sin barndoms syn på saker och ting ville Olle Olsson vara fri från yttre påverkan. Han ansåg att barndomen var den lyckligaste delen av livet och ville hålla den kvar för att förbli lycklig.

  Naivisten Olle Olsson tillhör 1930-talets färgexpressionister. Det är ett måleri som presenterar händelserika miljöer i välkända, enkla situationer. Människan spelar en väsentlig roll i hans bilder, inte som individer utan som uttryck för det allmänt mänskliga.

  Under 1960-talet fick Olle Olsson uppleva hur hans Hagalund jämnades med marken för att ge plats åt ett nyare och moderna samhällsbygge. Han led av att se grävskoporna äta upp träkåkarna, trädgårdarna och människors lämnade spår. Idag finns endast ett fåtal hus kvar från det gamla Hagalund med hus från förra sekelskiftet, varav Olle Olssons hus är ett av dem.

  Målningen ”Söder Långgatan Hagalund I” är målad under 1960-talet, strax innan hela stadsdelen försvann. Den innehåller alla för konstnären typiska attribut gällande motivval, stämning, färger och ram. På gatan bland de pittoreska träkåkarna rör sig en man i vit rock bärande på en tung korg. Den röda gången till vänster i bilden accentuerar kompositionen tillsammans med de blå husen i fonden och den gula villan till höger. Ramen är utförd av konstnären själv, som en protest mot den lilla guldramen. Han ville att ramen skulle vara i samma anda som konstverket. Målningen bjuder in och hälsar oss välkomna in i Olle Olssons idyll och sagovärld Hagalund.

  Text: Maria Öhman

   

  Följ den spännande budgivningen här.