Göteborgs Auktionsverk

Göteborgs Auktionsverk har förrättat auktioner i över 300 år. Verksamheten grundades år 1681 och är därmed ett av världens äldsta auktionshus. Föremålen i våra auktionskataloger visar ofta på staden Göteborgs historiska ursprung som internationellt handelscentrum. Vi huserade 1892-2014 i den specialritade auktionskammaren på Tredje Långgatan 7-9 i centrala Göteborg. Från och med januari 2014 finns vi i nya lokaler på Värmlandsgatan 2.

Mycket har förändrats sedan år 1681. Samtliga föremål visas såväl i på internet som i våra visningslokaler för att nå så många kunder som möjligt, både nationellt och internationellt. Vi är ett levande kunskapsföretag och genom våra erfarna värderingsmän tillhandahåller vi bred kunskap inom ett stort antal expertområden.

Välkommen att föra historien vidare som kund hos oss! Läs mer om Göteborgs Auktionsverks historia här.

 

Till toppen

Göteborgs Auktionsverk

Läs våra pressmeddelanden och nyheter här.

Till toppen

Göteborgs Auktionsverk

Göteborgs Auktionsverk

 • Peder Lamm

  Ledamot, extern expert

 • Carl-Johan Garnier

  Extern expert, Paris

Göteborgs Auktionsverk

 • Joacim Öberg

  Ordförande

 • Carl Jan Granqvist

  Ledamot

 • Anna-Maria Lundström-Törnblom

  Ledamot

 • Rolf Lundström

  Ledamot

 • Peder Lamm

  Ledamot, extern expert

Göteborgs Auktionsverk

 • Peter Hedborg

 • Rolf Lundström

  Ledamot

 • Lennart Magnusson

Göteborgs Auktionsverk

Våra aktuella auktioner hittar du under rubriken Auktioner. Samtliga försäljningar sker via auktionssajten auctionet.com.

Nätauktioner

Auktionsföremålen publiceras och säljes dagligen i den takt de kommer in. Auktionsföremålen visas under ca 10-14 dagar och under denna tid går det bra att både lägga bud och själv undersöka föremålen i vår visningslokalunder våra öppettider.

Kvalitetsauktioner

Kvalitetsauktioner äger som regel rum höst och vår. Auktionerna innefattar utvalda föremål av hög kvalitet. Auktionsföremålen publiceras i en digital katalog. Föremålen visas i våra visningslokaler innan auktionstillfället. Budgivningen avslutas genom onlineauktion.

Specialauktioner

Vi arrangerar också specialauktioner för samlingar, donationer och välgörenhetsorganisationer.
Välkommen att kontakta oss för ytterligare information om våra auktioner på info@goteborgsauktionsverk.se eller 031-704 77 00.

Till toppen

Göteborgs Auktionsverk

KAN DU DIN STILHISTORIA?

Stilhistoria, göteborgskolorister, foto, ostindiskt porslin och auktionsskola. Göteborgs Auktionsverk håller en rad olika kurser och föreläsningar i ämnen som rör konst och antikviteter.

Till toppen

Göteborgs Auktionsverk

År 1680 infördes auktionskammarordningen för Stockholms stad, daterad 27/2 1672, i landets övriga städer. Påföljande år ansökte Göteborgs magistrat om regeringens tillstånd att få inrätta en auktionskammare och redan 1681 inleddes Göteborgs Auktionsverks historia. Göteborgs Auktionsverk är alltså sju år yngre än Stockholms Auktionsverk som grundades år 1674. Stockholms och Göteborgs Auktionsverk säg vara världens två äldsta registrerade auktionsverksamheter som fortfarande är verksamma.

I Göteborg utövades tillsynen över auktionskammaren av två rådmän med titeln auktionsdirektör. Provisionerna tillföll i början enbart auktionsdirektörerna som med dessa medel bekostade stadens förvaltning, men senare fick samtliga rådmän del av auktionsinkomsterna. Enligt ett kungligt brev daterat 1838 skulle auktionsprovisionerna i Göteborg gå direkt till stadskassan och magistratens ledamöter fick en fast ersättning fram till år 1860. Ett reglemente fastställt av länsstyrelsen år 1922 sorterade auktionskammaren under drätselkammarens första avdelning vilket innebär att det då blivit kommunalt i stället för statligt. Göteborgs Auktionsverk är sedan år 1999 i privat ägo.

De kommunala auktionsverken hade fram till 1970-talet monopol på offentlig auktionsverksamhet och t.ex. Stockholms Auktionsverk höll, enligt de protokoll som finns bevarade, flera auktioner i veckan sedan starten 1674. Vem som helst tilläts att arrangera försäljning genom auktion men monopolet betydde dock att det var Auktionsverket som kom och förrättade själva auktionen. Fram till modern tid är det endast Ostindiska kompaniet (1731-1813) som fått tillstånd att hålla auktioner vid sidan av stadens monopol i Göteborg och ett särskilt auktionsrum inrättades i det Ostindiska huset (nuvarande Göteborgs Stadsmuseum) när det uppfördes 1747-62. Efter att handeln med Kina gick allt sämre i början av 1800-talet valde man år 1813 att avveckla verksamheten och hela Ostindiska huset såldes då genom auktion.

Från början höll Göteborgs Auktionsverk sina auktioner i stadshuset. År1733 flyttade verksamheten till ett nyuppfört auktionshus i anslutning till stadens Tullpackhus på Smedjegatan 7 och 1862 flyttade man sedermera vidare till det gamla gymnasiehuset på Västra Hamngatan 15. 1892-2014 var Göteborgs Auktionsverk verksamt i den specialritade auktionskammaren på Tredje Långgatan 7-9 som enligt uppgift är Europas äldsta byggnad specifikt uppförd för auktionsverksamhet.

Detalj ur Fahlströms fasadritning av auktionskammaren på Tredje Långgatan 9.

Byggnaden är kulturhistoriskt intressant ur en rad aspekter men kanske främst genom den långvariga auktionsverksamheten som fortgår. Utformningen i en enkel men prydlig tegelarkitektur med inslag av strukturell polykromi, dvs. att man använder olikfärgat tegel för att få en levande yta, en teknik som var mycket populär i bl.a. England under 1800-talets senare hälft. Interiören präglas av smäckra järnkonstruktioner, en typisk estetik för 1890-talet.
Historiskt sett var stadens auktioner ett viktigt sätt för stadsborna att införskaffa varor. Svenska forskare har nyligen kommit fram till att de flesta grupper i samhället, både män och kvinnor, besökte stadsauktionerna. Alla typer av varor såldes och auktionerna var ett viktigt sätt att omvandla föremål till kontanter, i händelse av penningnöd. Från att har varit ett sätt för de bättre bemedlade i samhället att avyttra omoderna och förbrukade föremål till de mindre bemedlade blir auktionerna i slutet av 1800-talet en marknadsplats för föremål som inte längre bara är gamla, och därför ”sämre” och billigare, utan antika och därför ”bättre” och dyrare.

 

Auktionskvitto på inropade föremål från 1868.

 

Till toppen

Göteborgs Auktionsverk

Välkommen att skicka en öppen ansökan med CV till VD Kristoffer Tilgman

För marknadsföring/event skicka epost med CV och personligt brev till marknadsansvarig och VD Kristoffer Tilgman.

Till toppen