• 14 Sep 18

    Värderingsdag Växjö 18 september

    mö + pl 2

    Göteborgs Auktionsverks experter Maria Öhman och Peder Lamm bjuder in till kostnadsfri värderingsmottagning i Växjö.
    – 18/9 PM & Vänner Hotel, Västergatan 10, Växjö. Kl. 13:00-15:00