Antoni Tàpies – Relief beige avec empreinte bleue

Antoni Tàpies (1923-2012) arbetade under sitt konstnärskap inom den abstrakta grenen med informell konst, en intuitiv och expressiv uttrycksform utan beräknad och noggrann planering. Tàpies ville att konstverken skulle fungera som katalysatorer för betraktarens egna upplevelser av budskapet. Den subjektiva tolkningen var för honom central.

Född och uppvuxen i Barcelona med erfarenheter från spanska inbördeskriget och andra världskriget har Tàpies även politiska budskap i sin konst. Han hade en ledande roll i kampen mot Francoregimen och för den katalanska frigörelsen.

Landsmannen Joan Miró var en betydande inspirationskälla för Tàpies i hans tidiga konst. Hos de båda syns även influenser från det kinesiska tuschmåleriet med svart som huvudfärg i kompositionerna. I och med impressionismen och framförallt fauvismen växte den klara färgskalan sig stark. Den tog Tàpies avstånd ifrån och höll sig till jordtoner såsom brun, svart och ockra genom hela sin produktion.

1960-talet var ett experimenterande årtionde med nya material och en fri horisont för skapande. Allt var möjligt. Tàpies intresserade sig för att använda kasserade föremål i sin konst och göra skräp till skatter. Han ville överraska betraktaren och plockade in material i bildkonsten på ett sätt som ingen gjort tidigare. Tyngdpunkten i hans skapande flyttades över till struktur och materialeffekter. I målningen ”Relief beige avec empreinte bleue” utförd 1965, som vi presenterar på vår auktion, har han har använt sig av sand i kompositionen. Tolkningen av fotspåret är flerbottnat och kan tydas på många olika sätt.